ტელეფონი ☏ (32) 202 21 22
ქ.რუსთავი, ლეონიძის ქ. 12